Bệnh nhiễm mỡ trong gan cấp diễn theo gia đình (PFIC)

Bệnh nhiễm mỡ trong gan cấp diễn theo gia đình – Progressive familial intrahepatic cholestasis (PFIC) Bệnh nhiễm mỡ trong gan cấp diễn theo gia đình là bệnh di truyền do đột biến lặn trên nhiễm sắc thể thường. Triệu chứng lâm sàng của bệnh là hiện tượng suy giảm trong tiết mật từ tế […]