Lao đa kháng thuốc

Vi khuẩn lao đa kháng thuốc (DR-TB) là vi khuẩn lao đã phát sinh một hoặc nhiều đột biến khiến chúng trở nên không mẫn cảm với một hoặc nhiều nhóm thuốc kháng lao. Dẫn đến ngay trong quá trình đang điều trị bệnh, nhưng các triệu chứng sốt, ho, khạc đờm không thuyên giảm […]