Viện Công nghệ Sinh học là một trong 3 đơn vị được đầu tư xây dựng cơ sở giám định hài cốt liệt sĩ

Hai trung tâm giám định ADN xác định hài cốt liệt sỹ với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 500 tỷ đồng. Ngày 25/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý đầu tư xây dựng các cơ sở giám định ADN xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Theo đó […]